Avesta BlueOne
Kaynak Temizleme Macunu
Avesta RedOne
Kaynak Temizleme Spreyi
Avesta Klasik
Kaynak Temizleme Jeli
Avesta Klasik
Kaynak Temizleme Banyosu
Avesta FinishOne
Pasivatör
Avesta Klasik
Temizleyici
Avesta Klasik
Moly - Drop Testi
   Korozyon Direnci
 

Oksitlenme Direnci

< geri      ileri >
 
Yukarıdaki iki korozyon tipinden farklı olarak, yüksek sıcaklıkta döngüsel oksitlenme, yüksek sıcaklıklarda (>500C) ve oksitlenme atmosferlerinde, termal döngüyle veya termal döngüzüs olarak meydan gelen "kuru korozyon" dur.

 

 
Paslanmaz çelikler ısıtıldıklarında bunların krom içeriği bir koruyucu krom oksit yüzey "pul" oluşturur ve ek oksitlenmeyi geciktirir. Pul ve metal alt tabaka farklı ısıl genleşme davranışı gösterecek ve bu durum özellikle sık ısıl döngülenmesinin yaşandığı çalışma koşullarında pulun istikrarını etkileyebilecektir. Kabuğun genleşme katsayısı çok düşüktür; eğer metalinki çok yüksek ise, aşırı pul yaratılacak ve metal soğuduğunda ve büzüldüğünde pullanacak ve çatlayacaktır.
 
Daha düşük ısıl genleşme katsayıları nedeniyle, ferritik kaliteler östenitik alaşımlarla karşılaştırıldığında yüksek dereceli döngüsel oksitlenme pullanmasına çok daha az eğilim gösterirler. Hiç pullanma veya çatlamanın olmadığı durumda, hiçbir oksitlenme görülmez. Bu ise manifoldlar dahil olmak üzere ısıtma sistemleri, brülörler veya egsoz sitemleri gibi uygulamalarda özellikle avantaj sağlar.
  GENİŞ UYGULAMA OLANAKLARI
 
Bu ilginç korozyon direnci özellikleri, ferritik paslanmaz çeliğin tek çekici yanı değildir. Ne varki günümüüzn yüksek maliyetleri ortamında ferritikler yeterince avantaj sağlar. Ferritiklerin özelliklerinin yakından incelenmesi iyi sonuç verecektir. Bazı östenitik kaliteleri kullananlar, bunların spesifikasyonlarını incelediklerinde bir ferritik kalitenin, düşündükleri uygulama için gerçekte son derece uygun olduğunu göreceklerdir.
 
  " Ferritik kaliteler yüksek döngüsel oksitlenme pullanmasına östenitik alaşımlardan çok daha az eğilimlidirler."
 
 
Potansiyel paslanmaz çelik kullanıcılar ferritiklerin olağanüstü kaliteleri karşısında şaşırabilir ve paslanmaz her şeyden önce geçerli bir seçenek olduğunu keşfedebilirler.
YAŞAM DÖNGÜSÜ MALİYETİ: ÇOK DEĞERLİ BİR KLAVUZ
Herhangi bir potansiyel uygulamaya ilişkin bir yaşam döngüsü maliyetine ilişkin bir çalışma uygun olacaktır. Böyle bir çalışma paslanmaz çeliğin (genellikle maliyetli bir çözüm görülmesine karşın) uzun vadeli olarak bakıldığında aslında daha düşük maliyetli bir seçenek olduğunu gösterecektir.
Paslanmaz çeliğin korozyon direnci daha uzun ömür, daha uzun bakım, daha yüksek yeniden satış değeri, daha iyi görünüm vs. anlamına gelir. Boyama veya galvanizleme işlemini gereksiz kılar.
Ayrıca eğer bu yeterince teşvik edici değilse, ferritik kalitelerin daha düşük yatırım maliyeti, bir malzeme seçimi olarak paslanmaz çeliğin lehine kesin bir kanıt oluşturabilir.
 
 
Haliz hazırda yaygın şekilde kullanılan ve rağbet edilen ferritik kaliteler yine de hala keşfedilmeyi bekliyor. Gelgelelim, sayısız kanıtlanmış mevcut uygulama, bu iyi çelikler için birçok heyecan verici yeni olasılıklara ışık tutmaktadır.
 
"ferritik kalitelerin daha düşük yatırım maliyeti, paslanmaz çelik lehine kanıt oluşturabilir." < geri      ileri >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            All Rights Reserved artworks     stratejik360